major xanax withdrawal generic xanax seresta ou xanax

soma and pancreatitis cheap soma soma de raiz com radicando diferente

is it ok to take ambien and nyquil together buy ambien online comparable to ambien over the counter

tramadol con valium buy valium diazepam buy Miami

valium helps opiate withdrawal valium for anxiety what is valium and what does it do

can soma and ambien be taken together buy ambien online take ambien and xanax together

what is a good dosage of ambien buy ambien online can i take ambien with methocarbamol

ionamin phentermine buy adipex phentermine mixed with vicodin

what is a good dosage of ambien buy ambien online can i take ambien with methocarbamol

soma online Lewisville buy soma neuron cell body soma

Obiective

“Cetăţenie europeană între şcoală şi societate”

 

Obiectivul proiectului „Cetăţenie europeană între şcoală şi societate” (EUROCISS) este crearea unor reţele a părţilor interesate în educaţia formală şi nonformală din cele două regiuni. Proiectul îşi propune ca ele să lucreze împreună pentru a dezvolta noţiunea de cetăţenie europeană pentru tânăra generaţie prin valorificarea resurselor naturale, prin valorificarea moştenirii culturale şi a schimburilor economice dintre cele două comunităţi. Acest program permite Europei şi autorităţilor locale să promoveze cooperarea între şcoli, între şcoli şi părţi interesate în educaţie şi formare, fiecare în maniera specifică. Sporirea acestei experienţe prin contribuţii internaţionale aduse de dezvoltarea unor regiuni europene cu interese şi caracteristici similare se face şi în termeni de integrare europeană, având în vedere că în provincia Fermo şi în general în Italia se află o importantă comunitate de români. Proiectul subliniază convingerea că sub patronajul autorităţilor din educaţia locală din cele două regiuni va creşte motivaţia tinerilor pentru studiu, se va intensifica lupta împotriva prejudecăţilor, discriminării şi violenţei şi se va impune o educaţie pentru cetăţenie activă ca o parte esenţială a dezvoltării tinerei generaţii, a dezvoltării socio-economice în ansamblul ei.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este crearea unor reţele ale părţilor interesate în educaţia formală şi informală din cele două regiuni. Proiectul îşi propune ca ele să lucreze împreună pentru a dezvolta noţiunea de cetăţenie europeană prin valorificarea resurselor naturale, a patrimoniului cultural şi uman al celor două comunităţi.

Acest nou program european ne permite nouă, ca autoritate locală şi/sau regională, să promovăm cooperarea între noi, şcoli şi alţi factori implicaţi în educaţie. Prin cooperarea la nivel internaţional vom îmbunătăţi această experienţă şi vom dezvolta  regiuni cu interese identice.

Proiectul va asigura faptul că sub patronajul autorităţilor educaţionale locale sau regionale şi a şcolilor din învăţământul secundar din ambele regiuni, va creşte motivaţia elevilor pentru şcoală, în lupta împotriva prejudecăţilor, discriminării şi violenţei,  şi va impune educaţia ca parte esenţială a dezvoltării socio-economice a unui oraş sau a unei regiuni.

 

Principalele obiective ale proiectului:

¾    elaborarea unei metodologii comune pentru sprijinirea cadrelor didactice, a autorităţilor locale şi a ONG-urilor în crearea noţiunii de cetăţenie europeană  responsabilă şi inclusivă în rândurile tinerei generaţii pornind de la programele şcolare;

¾    o mai bună integrare a tinerilor români în Italia dar şi a tinerilor italieni în România ca cetăţeni europeni; parteneriatul dintre România şi Italia va dezvolta îndeosebi noţiunea de cetăţenie europeană comună fără rasism;

¾    elaborarea unei metodologii comune de predare şi învăţare a cetăţeniei europene active în învăţământul pre-universitar, prin crearea de programe şcolare, materiale TIC şi îmbunătăţirea legăturii cu societatea civilă, prin cooperarea cu ONG-urile şi autorităţile locale;

¾     sprijinirea activităţilor de sensibilizare şi dezvoltarea noţiunii de cetăţenie europeană, crearea unui forum şi organizarea activităţilor care vor contribui la o mai bună coerenţă şi coordonare în stabilirea şi punerea în aplicare a unor strategii educaţionale coerente şi cuprinzătoare;

¾    sprijinirea cooperării transnaţionale în ambele sisteme de management educaţional , atât la nivel naţional cât şi regional, care să acopere toate tipurile şi nivelurile de învăţare;

¾    identificarea principalilor factori critici care influenţează aplicarea corectă  a sistemelor de management în învăţământ;

¾    schimbul de experienţă şi bune practici, testarea şi transferul de inovaţie în ceea ce priveşte dezvoltarea şi punerea în aplicare a sistemelor de management în învăţământ;

¾    implicarea instituţională, coordonarea şi parteneriatul cu toate părţile interesate;

¾    compararea sistemele de educaţie şi identificarea  punctelor tari şi a celor slabe ale acestora;

¾    cunoaşterea legislaţiei privind educaţia pentru cetăţenie activă în ţările UE;

¾    evaluarea avantajelor şi dezavantajelor fiecărui sistem de învăţământ;

¾    identificarea problemelor sistemelor educaţionale, compararea lor şi găsirea de soluţii;

¾    compararea diferenţelor şi rezolvarea problemelor comune în ţările partenere;

¾    schimbul de bunele practici ale sistemelor de învăţământ din ambele ţări;

¾    îmbunătăţirea procesului de predare, managementul clasei şi competenţele de limbi străine, pentru a deveni mai conştienţi de diferenţele dintre sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană, pentru a începe relaţii sociale şi profesionale cu cadre didactice din alte ţări şi pentru a afla mai multe despre alte oportunităţi de cooperare UE;

¾    analizarea şi compararea metodelor de învăţare, a materialelor şi a sistemelor de învăţământ.

În cadrul acestui proiect, participanţii vor avea şansa de a vedea diferitele sisteme educaţionale şi de a transfera exemple de bună practică în ţara lor. Cooperarea educaţională şi culturală dar şi politicile europene şi inovaţia vor fi parte a schimbului dintre ţările UE.